Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

hướng dẫn fix lag free fire v19 mới nhất cho phiên bản ob32 new

HÌNH ẢNH THAM KHẢO + LINK 

SEVER T.Ả.I CHẬ.M 4 BƯ.Ớ.C 


+++  TẢI VỀ FILE FIX LAG FREE FIRE MAX: 

- FIX LAG FFMAX FULL : TẠI ĐÂY

- FIX LAG FFMAX KHONG DO : TẠI ĐÂY

- FILE FFMAX FPS CAO + HS : TẠI ĐÂY

- FIX LAG FFMAX XÓA MINI MAP : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC:  TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME-FIXLAG : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX ANTENA PINK+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+XUYÊN BOOM KEO+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPCNAME+TÌM ĐỒ FULL+FLY WUKONG+XuyênBoomKEO+XÓA KHÓIMÙ+CHẠYDƯỚINƯỚC+HIỆU ỨNG CHẠY : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX ANTENA BLUE+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC :  TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+FLY WUKONG+TÌM ĐỒ+XÓA KHÓIMÙ+ANTI ZONE+CHẠY DN : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+TÌM ĐỒ 3+XÓA WUKONG+XÓA KHÓIMÙ+CHẠYDN+ANTI ZONE : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC MOCO+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ+XÓA WUKONG+CHẠYDN+HIỆUỨNG+MODSÚNG : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC MOCO+FLY WUKONG+TÌM ĐỒ+XÓA KHÓIMÙ+ANTI ZONE+CHẠY DN : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+TÌM ĐỒ3XUKEOMÁU+MODBOOMKEO+HIỆUỨNG+XÓAKHÓIMÙ : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+XÓAWUKONG+TÌM ĐỒ3XUKEOMÁU+MODBOOMKEO+HIỆUỨNG+XÓAKHÓIMÙ : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+SPEEDRUN+XÓAWUKONG+TÌM ĐỒ3+XÓA KHÓIMÙ+ANTIZONE+ẨNMÁYBH :  TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+SPEEDRUN+FLYWUKONG+TÌM ĐỒ3+XÓA KHÓIMÙ+ANTIZONE+ẨNMÁYBH : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+SPEED RUNV2+HIỆUỨNG+FLYWUKONG+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+SPEED RUNV2+HIỆUỨNG+XÓAWUKONG+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY+++ TẢI VỀ FILE FIX LAG FF:

- FIX LAG FF FULL : TẠI ĐÂY

- FIX LAG FF KHONG DO : TẠI ĐÂY

- FIX LAG FF XÓA MINI MAP : TẠI ĐÂY

- FILE FF FPS CAO + HS : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC :  TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME-FIX LAG : TẠI ĐÂY

- PT FF ANTENA PINK+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+XUYÊN BOOM KEO+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FF NPCNAME+TÌM ĐỒ FULL+FLY WUKONG+XuyênBoomKEO+XÓA KHÓIMÙ+CHẠYDƯỚINƯỚC+HIỆU ỨNG CHẠY : TẠI ĐÂY

- PT FF ANTENA BLUE+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC :  TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+FLY WUKONG+TÌM ĐỒ+XÓA KHÓIMÙ+ANTI ZONE+CHẠY DN : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+TÌM ĐỒ 3+XÓA WUKONG+XÓA KHÓIMÙ+CHẠYDN+ANTI ZONE : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC MOCO+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ+XÓA WUKONG+CHẠYDN+HIỆUỨNG+MODSÚNG : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC MOCO+FLY WUKONG+TÌM ĐỒ+XÓA KHÓIMÙ+ANTI ZONE+CHẠY DN : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+TÌM ĐỒ3XUKEOMÁU+MODBOOMKEO+HIỆUỨNG+XÓAKHÓIMÙ : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+XÓAWUKONG+TÌM ĐỒ3XUKEOMÁU+MODBOOMKEO+HIỆUỨNG+XÓAKHÓIMÙ : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+SPEEDRUN+XÓAWUKONG+TÌM ĐỒ3+XÓA KHÓIMÙ+ANTIZONE+ẨNMÁYBH :  TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+SPEEDRUN+FLYWUKONG+TÌM ĐỒ3+XÓA KHÓIMÙ+ANTIZONE+ẨNMÁYBH : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+SPEED RUNV2+HIỆUỨNG+FLYWUKONG+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+SPEED RUNV2+HIỆUỨNG+XÓAWUKONG+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY


++ SE.V.E.R V.I.P T.Ố.C ĐỘ C.A.O : TẠI ĐÂY


++  TÍNH NĂNG

- UPDATE FIX LAG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT OB 32 MỚI NHẤT V19

- THÊM FILE THÍNH ĐỒ

- THÊM FILE TÌM SNIPER

- TÍCH HỢP SẴN ESP NAME 

- SỬ DỤNG ESP NAME CHO BẢN KHÔNG ĐỒ

- RÚT SÚNG VÀ CẤT SÚNG NHANH HƠN

- XÓA TIA LỬA ĐẠN KHI BẮN 

- XÓA HIỆU ỨN BOOM BĂNG LÀM CHẬM

- TĂNG TỐC ĐỘ ĐẶT BOOM KEO

- CÀI ĐƯỢC CHO CẢ ANDROID TỪ 5- 11

- XÓA HIỆU ỨNG LÀM CHẬM CỦA BOOM BĂNG VÀ VÒNG BẢO VỆ

- XÓA HIỆU ỨNG CỦA SÚNG VÀ QUẦN ÁO KHÔNG CẦN CẤU HÌNH MÁY

- XÓA TIẾNG NHÂN VẬT TRONG TRẬN

- XÓA HIỆU ỨNG VÒNG BO ĐỐT

- XÓA HIỆU ỨNG CỦA KHÓI VÀ CHOÁNG ( ANTI BOOM FLASH AND SMOKE )

- XÓA HOẠT ẢNH NỀN , BANNER, DÙ, VÁN LƯỚT 

- XÓA NỀN : SẢNH CHỜ, PET , SHOP , THÔNG BÁO , BANNER , VÒNG QUAY ..vv..vv

- GIẢM LAG TĂNG TỐC PRO SIÊU MƯỢT NEW FPS CAO 60

- KÉO TÂM HEA.SHOT CỰC NHẢY TĂNG TỈ LỆ LÊN ĐẦ.U

- TĂNG ĐỘ MƯỢT KHI CHƠI TEAM 2 VÀ 4

- CẢI TIẾN FILE FPS CAO VÀ KÉO TÂM DỄ DÀNG HƠN

- HỖ TRỢ KÉO TÂM MƯỢT VUỐT TÂM CỰC NHẠY HEAD.SHOT CỰC DỄ

++ CÁCH CÀI ĐẶT FILE :

- NHƯ CUỐI VIDEO

Previous Post
Next Post

post written by:

2 nhận xét:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3AmBvJccYoGsHpSuvwSljouAAvG5879oqYe1ocQPse2KzOkbEAEgrvmvamDBBaAB5dLptgLIAQKoAwHIA8kEqgSfAk_Q0f5kMTA9QlQYLXW4JqCDYa2ua1EsLu5FDRgqC7jwPlK9RKU-F2QmvNfmuHjWITWSbMkHoFAday6toq7QdSNbk6_sAUmjhQlq3vE9pNL2Tm6VL9tKZ71Cu_aPaim2r90m17lQ9Ndf8mY26KWNAuBFabg2WKfPKrs0U3DnxCAN-FinM1VJc1FpM7QcrmxLe-vZht5_gz5fhShdAqyLODYfWVyRkhPUon6WgUlIpSOLWU6EzaD-uUZ7ZxxpOeAvdSJAmyzZcbd4IAdtzlStpFCgAy4nSYUPm306NS57ips6fPgDhfDfUN_3YaMwCAX0LJDN8vM6vxsXNdTlqcZ4CXgMdBXoXnWxA6fULFwseRpPrk9gePfZtstxkap1i1G5wASq0fLp7wOIBYafg848kAYBoAYC2AYCgAeDrZbJAYgHAZAHAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAaAImOupBLAIAtIIBggAEAIYGrEJ7sPR82KBoXOACgGKCoMCaHR0cHM6Ly9jbGlja3NlcnZlLmRhcnRzZWFyY2gubmV0L2xpbmsvY2xpY2s_JmRzX2FfY2lkPTQ2Nzc4MjA1MiZkc19hX2NhaWQ9MTYyNjk3NTgzNDImZHNfYV9hZ2lkPTEzMzA5NzYyOTg2NiZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSZkc19hX2V4dGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPTU4MjgxNzY0OTAwMSZkc19lX21hdGNodHlwZT1jb250ZW50JmRzX2VfZGV2aWNlPW0mZHNfZV9uZXR3b3JrPWQmJmRzX3VybF92PTImZHNfZGVzdF91cmw9e3VuZXNjYXBlZGxwdXJsfZgLAcgLAeALAbgMAdgTDYIUFBoSd3d3LmdhbWVtb2JpbGUudG9w0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh35BgqH6WdyHW_Itj7UwnIaeWgFs7VEKVNAHsDCubGfT5jvmvd9udOOPfPn9pCl4f5dAg8euMMIgvJem4Tx2ojk0iR7AQiawnAAwUYAFtbUPce8C6QCnPAkzVcwYdx5g52v-gzq3hUfjWFIvhlEuNnDpURWZw&sig=AOD64_1_IwQ9AMEQebiQeCFa9Wf88moFiw&client=ca-pub-3051008757311463&nb=17&adurl=https://create.unity.com/2021-game-report%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DCjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3H0cj3VYF14lqF8itgBq08Fu0XlyHYdXL_msFIlSBUfZEBjgnfFHixoCfecQAvD_BwE

    Trả lờiXóa
  2. Sao em ko tải đc file fix lag sever việt nam

    Trả lờiXóa