Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

CÁCH CÀI COMBO RANK V39 MỚI NHẤT SIÊU PRO CHO FREE FIRE OB32 NEW

HÌNH ẢNH THAM KHẢO + LINK

+ SEVER T.Ả.I CH.Ậ.M 4 BƯỚC :

+++ FILE COMBO RANK FFMAX :

- FILE FFMAX DATA HEADHSOT V39: TẠI ĐÂY

- PT FFMAX ANTENA BLUE+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC: TẠI ĐÂY

- PT FFMAX ANTENA PINK+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+XUYÊN BOOM KEO+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+XUYÊNBOOMKEO+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+TÌM ĐỒ LV3+XÓA WUKONG+CHẠYDƯỚINƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC MOCO+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ+XÓA WUKONG+CHẠYDN+HIỆUỨNG+MODSÚNG : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+XÓAWUKONG+TÌM ĐỒ3XUKEOMÁU+MODBOOMKEO+HIỆUỨNG+XÓAKHÓIMÙ : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+XÓA WUKONG+SPEEDRUN+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY

- PT FFMAX NPC NAME+FLYWUKONG+SPEEDRUN+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY


+++ FILE COMBO RANK FF : 

- FILE FF DATA HEADHSOT V39: TẠI ĐÂY

- PT FF ANTENA BLUE+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC: TẠI ĐÂY

- PT FF ANTENA PINK+ANTIZONE+XÓA KHÓIMÙBĂNG+XÓA WUKONG+TÌM XUMÁUKEO+CHẠYDƯỚINƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+XUYÊN BOOM KEO+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+XUYÊNBOOMKEO+TÌM ĐỒ FULL+XÓA KHÓIMÙ+XÓA WUKONG+CHẠY DƯỚI NƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+TÌM ĐỒ LV3+XÓA WUKONG+CHẠYDƯỚINƯỚC : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC MOCO+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ+XÓA WUKONG+CHẠYDN+HIỆUỨNG+MODSÚNG : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+XÓAWUKONG+TÌM ĐỒ3XUKEOMÁU+MODBOOMKEO+HIỆUỨNG+XÓAKHÓIMÙ : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+XÓA WUKONG+SPEEDRUN+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY

- PT FF NPC NAME+FLYWUKONG+SPEEDRUN+XÓA KHÓIMÙ+TÌM ĐỒ : TẠI ĐÂY


++ SE.V.E.R V.I.P T.Ố.C ĐỘ C.A.O :  TẠI ĐÂY


+ TÍNH NĂNG : 


- 1.70.1 VÀ 2.70.1

- UPDATE V39

- TÍCH HỢP SẴN ESP NAME 

- AU.TO HEAD.SHOT 100% TOÀN VỊ TRÍ

- ESP NAME FULL ĐỊCH XUYÊN MAP

- CHẠY NHANH VÀ BẮN NHANH X50

- TÀNG HÌNH

- DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI

- AIM FULL

- AIM FOV 360

- THAY ĐẠN NHANH

- FULL TÍNH NĂNG TRONG MENU

- CHỐNG KHÓA ACC ( ANTIBAN - NO BANNED 100% )

- RÚT SÚNG VÀ CẤT SÚNG NHANH HƠN

- XÓA TIA LỬA ĐẠN KHI BẮN 

- XÓA HIỆU ỨN BOOM BĂNG LÀM CHẬM

- TĂNG TỐC ĐỘ ĐẶT BOOM KEO

- CÀI ĐƯỢC CHO CẢ ANDROID TỪ 5- 11

++ CÁCH CÀI ĐẶT FILE : 

- NHƯ CUỐI VIDEO 


 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 Post a Comment: